Czech Geological Survey
 
Trade name: budějovický syenit
Rock: diorite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Texture: solid
Colour: tmavě šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: paleozoikum
Macroscopic Description: Drobně až středně zrnitý, pyroxen-amf diorit až gabrodiorit, tvoří protáhlé těleso v líšovském granulitovém masívu, pěkný vzhled, obtížně se leští a místy je nehomogenní (shluky biotitu nebo sekreční křemen).Tmavěšedý drobnozrnný cpx granulit, málo rozpukaný, pevný, kompaktní. Občasné mladší karbonátové žilky o mocnosti 1cm, popř. křemenné pecky o velikosti 6-8cm. Některé plochy puklin rezavě zbarveny (oxidy Fe, sulfidy). V okolí lomu množství bloků až 3m velkých.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.