Czech Geological Survey
 
Trade name: prachatický (šumavský) diorit
Rock: diorite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Attribute: melanocratic
Colour: tmavá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Amfibol-biotitický až biotiticko-amfibolický meladiorit, obtížně se leští, je měkký, snadno opracovatelný, takže se hodí i pro sochařské práce.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

Miletínky  
Detail dioritu z Miletínek u Křižanova. Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2015)  
Miletínky 1  
Diorit z Miletínek u Křižanova. Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2015)  
prachatický (šumavský) diorit  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2015)