Czech Geological Survey
 
Trade name: zvonivé inoceramové opuky
Rock: opuka (aranaceous marlstone)
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: jíl, jílovec (< 0,005 mm)
Texture: massive
Attribute: carbonate
Colour: šedá, zčásti slabě nahnědlá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: rohatecké souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - coniak - spodní coniak
Macroscopic Description: Světle až sytě šedé, místy nahnědlé, tvrdé, vápnité, silicifikované jílovce až jílovito - vápnité silicity, místy lasturovitý lom, homogenní, méně šmouhovitá (bioturbační) textura .Tyto opuky, jsou při poklepu " zvonivé".Tvoří polohy 0,60 - 0, 85 m mocné , vložené do měkčích, rozpadavých slabě silicifikovaných jílovců
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Valečka J. - Slavík. J.( 1985 ) :Litologický a sedimentologický vývoj na křídových stratotypových lokalitách Sutiny a Merboltice. MS ČGS, Praha.