Czech Geological Survey
 
Trade name: slivenecký mramor
Rock: limestone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: růžová až červená, hnědá, šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Lithostratigraphic units: pražské souvrství - slivenecké vápence
Stratigraphic units: paleozoikum - devon - spodní devon - - prag
Macroscopic Description: Biodetritický (převážně krinoidový) lavicovitý vápenec, vedle klasické růžové až červené (nejdekorativnější tmavě červená, dnes již vyčerpaná odrůda bývala obchodně nazývána rouge antique) se vyskytují odrůdy zbarvené hnědě, šedě, někdy i zeleně, žlutě nebo modře, obvykle v nepravidelné kombinaci těchto odstínů, mramor mimoto obsahuje bílé, šedé a výjimečně i černé nepravidelné žilky, ojediněle i skvrny.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Barta R. (1917): Česká Carrara. Techn. obzor,25,52-54,58. Barta R. (1919): Červený mramor slivenecký. Věda přír.,1,82-86. Březinová D. a kol.(1996): Praha kamenná. Národní muzeum Praha.

slivenecký mramor  
Photo: Jiří Rudolský (2005)  
slivenecký mramor  
Photo: Miroslav Toužimský (2008)