Czech Geological Survey
 
Trade name: kosořský mramor
Rock: limestone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Attribute: bituminous
Colour: šedá až černá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Lithostratigraphic units: lochkovské souvrství
Stratigraphic units: paleozoikum - devon - spodní devon - - lochkov
Macroscopic Description: Šedý až černý, jemně, místy až středně zrnitý vápenec, často s bílými nebo světlými žilkami, poměrně tvrdý, má výraznou deskovitou odlučnost (desky mocné 2-40cm), podmíněnou mj. občasnými vložkami vápnitých břidlic, s dobrou rovnou štěpností
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Barta R. (1922): Černé mramory z okolí pražského. Věda přír., 3,29-31.