Czech Geological Survey
 
Trade name: třebotovský černý mramor
Rock: limestone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: tmavě šedá až černá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphic units: paleozoikum - silur - přídolí
Macroscopic Description: Tmavě šedé až černé deskovité vápence přídolského souvrství, dobře odlučné a štěpné
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.