Czech Geological Survey
 
Trade name: kopanský (kopaninský) mramor
Rock: limestone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Attribute: bituminous
Colour: hnědošedá, ojediněle šedohnědá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Lithostratigraphic units: kopaninské souvrství
Stratigraphic units: paleozoikum - silur - ludlow
Macroscopic Description: Ortocerový mramor, leštitelný, hrubě lavicovitý hnědošedý, ojediněle šedohnědý, se světlejšími pruhy s bílými kalcitovými žilkami, jindy nahnědle světle až tmavě šedý bituminózní vápenec s mikritovou základní hmotou
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

kopanský mramor  
Světle hnědý vápenec ze Zadní Kopaniny. Photo: Miroslav Toužimský (2013)