Czech Geological Survey
 
Trade name: částkovský diorit
Rock: diorite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Colour: tmavá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Magmatites in Bohemicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

částkovský diorit  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)