Czech Geological Survey
 
Trade name: břvanská opuka ( též hrádecká opuka)
Rock: opuka (aranaceous marlstone)
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: prach, prachovec (0,05 - 0,005 mm)
Texture: porous
Colour: světle žlutavá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: bělohorské souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - spodní turon
Macroscopic Description: tence až silně lavicovitě odlučné ( lavice od 0,2m do 1-1,5 m), v připovrchových partiích deskovité, pevné, světle žluté , silicifikované, pórezní opuky. Barevně,texturně i strukturně jsou homogenní, místy nevýrazné, světlé šedé, šmouhování, vzácně válcovité ichnogeny s tmavými obaly (typ Planolites), lom nerovný,při otloukání někdy lasturovitý lom, v některých polohách selektívně vyvětrávají pevné, oválné, válcovité až protáhlé útvary ( patrně bioturbační textury)
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Krutský N. (1993): Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách. Geologický průzkum 9-10/1993, str. 261-264.