Czech Geological Survey
 
Trade name: třeboňský syenit
Rock: diorite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Colour: tmavá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Drobno až středně zrnitý amfibol-biotitický křemenný diorit až diorit, krásný vzhled, ale velmi nehomogenní a obtížně zpracovatelný.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

třeboňský syenit  
Photo: Jiří Rudolský (2004)  
třeboňský syenit  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2015)  
třeboňský syenit 1  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2015)