Czech Geological Survey
 
Trade name: kopaninská opuka
Rock: opuka (aranaceous marlstone)
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: jíl, jílovec (< 0,005 mm)
Texture: solid
Attribute: carbonate
Colour: žlutá, žlutavě šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: bělohorské souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - spodní turon
Macroscopic Description: Deskovitě i lavicovitě odlučné, žlutavě světle šedé až světle nazlátle žlutavé a žlutorezavě laminované, křemité slínovce,jemně pórovité, naspodu až slínité silicity,ve střední a horní části profilu konkrecionální decimetrové polohy šedého vápence ( až 76,8 % CaCO 3 ),řídce pyritové, zčásti limionitizované, centimetrové konkrece
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha. Valečka J., Slavík. J. ( 1984 ): Litologický a sedimentologický vývoj křídových stratotypových lokalit Přední Kopanina, Bílé Horky a Dolánky.MS Archív ČGS

kopaninská opuka