Czech Geological Survey
 
Trade name: petřínská opuka
Rock: opuka (aranaceous marlstone)
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: jíl, jílovec (< 0,005 mm)
Texture: porous
Attribute: carbonate
Colour: bělavá až světle žlutavá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: bělohorské souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - spodní turon
Macroscopic Description: Opuky jsou lavicovité, masívní, méně deskovité, jemně pórezní ,světle šedé, místy žlutavě až rezavě šmouhované, jemně písčité až prachovité slínovce,( vzhledu prachovců ) ,v pevných-a těžších- plohách křemitém, místy obsahují konkrecionální karbonáty ( vápenec ).
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha.

petřínská  opuka  
Photo: Jiří Rudolský (2005)  
petřínská  opuka  
Opuka z bývalého lomu Ladronka Photo: Miroslav Toužimský (2008)