Czech Geological Survey
 
Trade name: černovický pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Tertiary
Stratigraphic units: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.