Czech Geological Survey
 
Trade name: osecký pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Tertiary
Stratigraphic units: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Macroscopic Description: Jsou to neogenní písky, stmelené pozdější silicifikací přelivem podzemních vod při krušnohorském zlomu. Tato silicifikace je nestejnoměrná, takže místy pískovce přecházejí až do křemenců.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Krutský N. (1993): Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách. Geologický průzkum 9-10/1993, str. 261-264. Praha