Czech Geological Survey
 
Trade name: syenit z Dunáviček
Rock: diorite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Colour: tmavá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Černošedá, středně zrnitá masívní hornina (gabrodiorit), leštitelná. Vytvářely se z ní velké pomníkové práce a byl vyvážen i do ciziny - např. do Rumunska a do Egypta.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Vachtl J. (1934): Soupis lomů ČSR. Okres Benešov.. Čs.svaz pro výzk. a zkoušení tech - ústav M.A.P. a Stát. geol. ústav. Praha.

syenit z Dunáviček  
Photo: Miroslav Toužimský (2008)