Czech Geological Survey
 
Trade name: babický (vavřetický) syenit
Rock: diorite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Attribute: melanocratic
Colour: tmavá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Rybařík V. (1991): Středočeské tmavé ušlechtilé kameny. Geol. průzkum 9. Praha.

babický (vavřetický) syenit  
Photo: Jiří Rudolský (2004)