Czech Geological Survey
 
Trade name: hradišťský pískovec (Novojičínsko)
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: bílá
Regional-geological units: Carpathian - Flysch belt - Outer (Menilit-Krosněny) group of nappes
Lithostratigraphic units: godulské souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum - křída
Macroscopic Description: Bílé, lesklé pískovce godulského vývoje.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.