Czech Geological Survey
 
Trade name: škrovádský pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Colour: okrová, nazelenalá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Macroscopic Description: Jemně až středně zrnitý, kaolinitický nebo glaukonitický pískovec
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

škrovádský pískovec  
Photo: Jiří Rudolský (2005)