Czech Geological Survey
 
Trade name: liberecká žula
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Texture: porphyry
Colour: šedorůžová
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Lugicum - Magmatites of Lugicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Hrubozrnná až velkozrnná s vyrostlicemi růžových až světle červených ortoklasů(obrůstány často bělavým plagioklasem), s našedlým křemenem a tmavým biotitem, většinou homogenní, místy tmavé šmouhy a uzavřeniny, světlé pegmatitové skvrny. Bývá řídce a pravidelně rozpukána (někdy porušena strmě ukloněnými tektonickými zonami)-tak ji lze vylamovat i ve velkých blocích.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

liberecká žula  
Photo: Jiří Rudolský (2004)