Czech Geological Survey
 
Trade name: krtská žula
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: hrubozrnný (magmatit,metamorfit)(10 - 3,3 mm)
Attribute: porphyritic
Colour: modrošedá, šedomodrá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Magmatites in Bohemicum
Stratigraphic units: kadomské stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Hrubozrnná, někdy má narůžovělé živce
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D.(1996): Praha kamenná. Nár. muzeum. Praha. Fyz.-mech.vlastnosti převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze 6.