Czech Geological Survey
 
Trade name: žihelská žula
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Colour: červenožlutá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Magmatites in Bohemicum
Stratigraphic units: kadomské stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Středně až hrubozrnná, na povrchu se vyskytuje často ve velkých balvanech (největší je tzv. Dědek asi jkm sz. od nádraží Žihle, nebo ve skupinách balvanů
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.