Czech Geological Survey
 
Trade name: libnavský pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: nazelenale žlutá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: perucko-korycanské souvrství - korycanské vrstvy
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Macroscopic Description: Jemnozrnný glaukonitický pískovec, na bázi přechází do hrubozrnných pískovců až slepenců, kvádrovitá odlučnost. Pískovec je tvrdý a trvanlivý, vhodný do exteriérů. Hornina je makroskopicky celistvá bez znatelné makrostavby.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.

libnavský pískovec  
Pískovec z lomu Libná. Velikost vzorku cca 10x15 cm Photo: Miroslav Toužimský