Czech Geological Survey
 
Trade name: božanovský pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: hrubozrnný (písek, pískovec)(2 - 0,5 mm)
Colour: bělošedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: jizerské souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - střední turon
Macroscopic Description: Bělošedý , rezavě šmouhovaný, hrubě zrnitý, křemenný až arkózovitý( živcový ) pískovec, tvrdý, obtížně opracovatelný, odolný vůči mechanickým vlivům a povětrnosti, vhodný do exteriérů,časté šikmé zvrstvení
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha.Fyz.mech.vlastnosti převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu V dejvicích. Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.

božanovský pískovec  
Božanovský pískovec z lomu v Podhorní Újezdě. Velikost vzorku cca 10x10 cm Photo: Miroslav Toužimský (2013)