Czech Geological Survey
 
Trade name: dolnobřezinecká (světelská) žula
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Colour: žlutá, modrá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Drobno až středně zrnitý granit, navětralý má žlutavou barvu a je oblíbený pro svůj teplý odstín,nenavětralý je světle až šedomodrý
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.