Czech Geological Survey
 
Trade name: niedergrundský pískovec (labský)
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: hrubozrnný (písek, pískovec)(2 - 0,5 mm)
Attribute: monomict
Colour: hnědorezavá, šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: bělohorské souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - spodní turon
Macroscopic Description: Lavicovitě, méně deskovitě vrstvený,hnědavě rezavý, šedý s hnědorezavými šmouhami,hrubozrnný, či středně až hrubě zrnitý, křemitý křemenný pískovec,decimetrové, hrubozrnné, štěrčíkovité polohy,malá jílovitá příměs, akcesorická zrna živců, časté planární šikmé zvrstvení v polohách do 1 m
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha.Stein K. ( 1988 ( : Příspěvěk k historii těžby pískovce v údolí Labe v děčínské vrchovině. Sbor. Severočes. Mus. , přír. Vědy , 9, 71 - 78. Liberec

labák  
Photo: Miroslav Toužimský (2013)