Czech Geological Survey
 
Trade name: malnický řasák
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: hrubozrnný (písek, pískovec)(2 - 0,5 mm)
Attribute: marly
Colour: šedozelená
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: bělohorské souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - spodní turon
Macroscopic Description: velmi pevný, žlutošedý až šedozelený, silicifikovaný, glaukonitický ,silně vápnito- jílovitý až slínitý, hrubozrnný pískovec až písčitý slínovec, časté bioturbační zvrstvení
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Valečka J., Slavík J. ( 1984 ) : Litologický a sedimentologický vývoj křídových sedimentů na stratoptypových lokalitách Přední Kopanina, Bílé horky a Dolánky.MS ČGS Praha.

Malnický řasák  
Photo: Miroslav Toužimský (2010)