Czech Geological Survey
 
Trade name: mšenský pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Texture: massive
Attribute: monomict
Colour: šedobílá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: perucko-korycanské souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Macroscopic Description: Šedobílý, často žlutě ( okrově ) až hnědorezavě šmouhovaný nebo skvrnitý, jílové minerály vyplňují interklastický prostor formou dotykového tmelu kolem zrn (obsah 3 obj. % horniny
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha. Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.