Czech Geological Survey
 
Trade name: skutečská (prosetínská) žula
Rock: granodiorite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Colour: šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Magmatites in Bohemicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Střednězrnitá
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D. a kol.(1996): Praha kamenná. Nár. muzeum. Praha. Fyz.mech. vlastnosti horniny v lomu Ctětín byly převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Dejvicích.

skutečská (prosetínská)  žula  
Leštěná žula z lomu Švihov. Velikost mafické enklávy v hornině cca 10x6 cm Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2005)