Czech Geological Survey
 
Trade name: nehvizdský pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: bělavá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: perucko-korycanské souvrství - perucké vrstvy
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Macroscopic Description: Jemnozrnný kaolinitický křemenný pískovec, sladkovodní cenoman
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha.

nehvizdský pískovec  
Detail portálu vchodu do kostela sv. Václava v Nehvizdech z místního pískovce s kamenickou značkou. Photo: Pavla Gurtlerová (2014)