Czech Geological Survey
 
Trade name: kostelecký pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Attribute: monomict
Colour: světle šedá, žlutavá, šedozelená
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: perucko-korycanské souvrství - korycanské vrstvy
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Macroscopic Description: Kvádrové pískovce, časté šikmé zvrstvení
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

kostelecký pískovec.  
Hrubý kostelecký pískovec Photo: Miroslav Toužimský (2013)