Czech Geological Survey
 
Trade name: boršovská žula
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Colour: žlutošedá, modrošedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Drobnozrnná, značně rozpukaná
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Mrázek I.(1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum. Brno.

boršovská žula  
Photo: Jiří Rudolský (2004)