Czech Geological Survey
 
Trade name: mysletická žula
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Colour: modrošedá, žlutošedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Dvojslídný granit, střednězrnitý. Jemnozrnnější varieta se těží u nedalekeé vsi Olší (viz. olšínská žula)
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

mysletická žula  
Photo: Jiří Rudolský (2004)  
mysletická žula  
Photo: Jiří Rudolský (2004)  
mysletická žula  
Photo: Miroslav Toužimský (2004)