Czech Geological Survey
 
Trade name: nučický pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Colour: červená
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Upper Carboniferous and Permian - Late Palaeozoicum of furrows
Stratigraphic units: paleozoikum - perm
Macroscopic Description: Pískovec až arkóza, převážně středně, místy hrubě zrnitý, s nepravidelnými polohami drobně až hrubě zrnitého slepence. Tmavěji červeného pískovce se používalo převážně k místním stavebním účelům. Světleji červeného pískovce jako kamene tesaného.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

nučický pískovec