Czech Geological Survey
 
Trade name: peceradské gabro
Rock: gabbro
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: hrubozrnný (magmatit,metamorfit)(10 - 3,3 mm)
Texture: porphyry
Colour: nazelenale černá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Hrubozrnné pyroxen-amfibolické až křemenné gabro (diorit či gabrodiorit).Obsahuje polohy jemnozrnnějšího dioritu
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Březinová D. a kol.(1996): Praha kamenná. Nár. muzeum. Praha. Rybařík V. (1991): Středočeské tmavé ušlechtilé kameny.-Geol. průzkum.,33,260-265.

peceradské gabro  
 
peceradské gabro