Czech Geological Survey
 
Trade name: Čertovo břemeno(vepická žula)
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Texture: porphyry
Attribute: melanocratic
Colour: namodrale tmavě šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Středně zrnitý, amf-bi až bi-amf melagranit až kvarcsyenit s 3cm vyrostlicemi živců. Světlejší facie v minulosti lámána jako milevská žula pro hrubé kamenické práce.Zvláštní postavení mezi hlubinnými intruzivy středočeského plutonu.Nazývá se rovněž durbachit. Má tmavší základní hmotu a vyrostlice světlých živců.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

Čertovo břemeno(vepická žula)  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2004)  
Čertovo břemeno(vepická žula)  
Photo: Jiří Rudolský (2004)  
Čertovo břemeno(vepická žula)  
Photo: Miroslav Toužimský (2004)