Czech Geological Survey
 
Trade name: paštická žula-blatenský typ plutonu
Rock: granodiorite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Texture: porphyry
Colour: světle až tmavě šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Biotitický granodiorit až granit, světlejší varianta blatenské žuly.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Březinová D. a kol. (1996): Praha kamenná. Nár. muzeum. Praha.

paštická žula-blatenský typ plutonu