Czech Geological Survey
 
Trade name: říčanská žula
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Colour: namodrale šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Jde o středně až hrubě zrnitý, biotitický, s malým množstvím muskovitu, porfyrický(narůžovělé vyrostlice živců) granit, místy s tmavými uzavřeninami,je považován za nejmladší intruzi středočeského plutonu.Hůře leštitelný, proto se používal především na dlažbu a kvádrové práce, vyjímečně na náhrobky a pomníky.Někdy byla nazývána kostelecká.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Kováč J. (1983): Dekorační kameny použité při výstavbě Paláce kultury v Praze.Geologický průzkum 1.Janousek, V., Rogers, G., Bowes, D.R. & Vankova, V. (1997). Cryptic trace-element variation as an indicator of reverse zoning in a granitic pluton: the Ricany granite, Czech Republic. J. Geol. Soc., London, 154, 807-815.

říčanská žula  
Photo: Miroslav Toužimský (2008)