Czech Geological Survey
 
Trade name: povltavská žula
Rock: granodiorite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Colour: šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Střednězrnitý amfibol-biotitický až biotit-amfibolický granodiorit kozárovického typu s častými tmavými uzavřeninami. Podobného typu je i tmavší, namodralá tzv. chramostská žula.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Fyz.-mech. vlastnosti byly převzaty z kartoteky Kloknerova ústavu v Dejvicích. Fyz.-mech. vlastnosti byly převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze 6.

vltavská žula  
Photo: Miroslav Toužimský (2013)  
vltavská žula1  
Žula z lomu Hřiměždice. Photo: Miroslav Toužimský (2013)  
povltavská   žula  
Povltavská žula. Vzorek z lomu Hřiměždic Photo: Miroslav Toužimský (2008)