Czech Geological Survey
 
Trade name: žehrovický pískovec - žehrovák
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: hrubozrnný (písek, pískovec)(2 - 0,5 mm)
Texture: massive
Colour: bělošedá až šedožlutá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Upper Carboniferous and Permian
Stratigraphic units: paleozoikum
Macroscopic Description: Bělošedý, šedožlutý, často rezavě , světle až tmavě hnědočervenavě šmouhovaný či skvrnitý, převážně hrubě zrnitý arkózový pískovec ( až arkóza ) až drobnozrnný arkózovitý slepenec
Reference: Rybařík V.(1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Hořice v Podkrkonoší 1994. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha. Šrámek J. ( 1989) : Příčiny destrukce arkóz na historických objektech Prahy, Věst.Ústř. Úst. Geol. 64, 2, 91 - 102

žehrovický pískovec - žehrovák  
Photo: Miroslav Toužimský (2008)