Czech Geological Survey
 
Trade name: hudčická žula-blatenský typ plutonu
Rock: granodiorite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Colour: šedá, tmavěšedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Středně zrnitý biotit - amfibolický granodiorit s hojnými tmavými uzavřeninami a proniky mladšího magmatu do staršího - proto není vhodný pro leštěné obklady, používá se pro řezané a broušené dlažby. V porovnání s typickým blatenským typem je výrazně tmavší a bohatší amfibolem.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky.Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Dudek A., Fediuk F.(1956): Geologie a petrografie lomové oblasti hudčické. Sbor. ÚÚG,13,odd.geol.,159-213.

hudčická žula-blatenský typ plutonu  
Photo: Miroslav Toužimský (2008)