Czech Geological Survey
 
Trade name: kozárovická žula
Rock: granodiorite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Colour: modrošedá, šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Střednězrnitá, amfibol-biotitická, nevýrazně porfyrická, tmavěšedé až šedočerné uzavřeniny (2-10cm), kvůli nimž není vhodná pro leštěné obklady, používal se na kvádrové práce, kostkovou dlažbu a hrubé kamenické práce, původně nazýván orlická žula
Reference: Rybařík V.(1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. - Nadace průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. 1994. Hejtman B.(1948): Žulové lomy okrsku kozárovicko-zálužanského.Geotechnica, 6.. Praha.Janousek V., Bowes D. R.., Braithwaite C. & Rogers G. (2000): Microstructural and mineralogical evidence for limited involvement of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-K calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian Pluton, Czech Republic. Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences, 91, 15-26.

kozárovická žula