Czech Geological Survey
 
Trade name: mrákotínská žula
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Texture: massive
Attribute: porphyritic
Colour: světle šedá, nažloutlá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Středně až drobně zrnitý granit, místy drobně porfyrický,dvojslídný až muskovit-biotitický. Místy bývá nažloutlý až narezavělý, což může být způsobeno buď navětráním, nebo jde o barevně poněkud odlišnou facii.
Reference: Koutek J.(1925): O mrákotínské žule.Rozpr.české akad. věd a umění,tř.II,34.,Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna.Moravské zemské muzeum. Brno. Rybařík V.(1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky.Hořice v Podkrkonoší 1994.218s. Březinová D.,Bukovanská M.,Dudková I.,Rybařík V. (1996): Praha kamenná.Národní muzeum. Praha.

Mrákotín 2014  
Photo: Jaroslava Pertoldová (2014)  
mrákotínská žula  
Photo: Jiří Rudolský (2004)  
mrákotínská žula  
Photo: Miroslav Toužimský (2013)  
mrákotínská žula  
Žula mrákotínského typu z lomu Sumrakov Photo: Jiří Rudolský (2004)