Czech Geological Survey
 
Trade name: nedvědický mramor

Mineral % cca % od % do Description
andradit          
diopsid          
flogopit          
grosulár         oranžově červený, nažloutlý, nazelenalý  
kalcit         Bezbarvý, dvojčatné lamely. Houzar S. a kol.(2006)rozlišuje kalcity na základě barvy, chemického složení a s využitím katodové luminiscence na bezbarvý,bílý a nažloutlý, dále uvádí modrý,růžový a červený,Cd-kalcit a s příměsí dalších minerálů (nazelenalý, šedý, fialově červený a světle hnědý. V hornině tvoří drobná zrna, je zde hlavním minerálem.  
klinozoisit          
ortoklas          
vesuvianit         Bezbarvý, světle hnědý až nazelenalý. Housar S. a kol.(2006) rozlišuje v hornině 7 typů vesuvianu. Vesuvian je jeden z nejtypičtějších minerálů nedvědických mramorů.  
wollastonit         Tvoří bílé až narůžovělé, stébelnaté a vláknité agregáty v některých typech mramorů, v jiných chybí(Housar a kol. 2006).