Czech Geological Survey
 
Trade name: barrandienský diabas

Mineral % cca % od % do Description
analcim         Místy velká zrna nepravidelného tvaru s nevýraznou štěpností.  
chlorit         Chlorit je zelenomodrý, vytváří nehojné agregáty nebo je v dutinkách radiálně uspořádaný.  
ilmenit         kostrovitý, vyskytuje se akcesoricky  
kalcit         Tvoří jednak vyrostlice, jednak tmel.  
klinopyroxen         Světle fialově hnědý.  
plagioklas         lištovitý, lamelovaný, alterovaný