Czech Geological Survey
 
Trade name: tasovický arkozový pískovec

Mineral % cca % od % do Description
biotit          
granát         akcesoricky  
hematit         součástí sericitové a křemen-živcové drtě tvořící tmel  
křemen   60       subangulární až angulární klasty s nízkou sféricitou, bez přednostní tvarové orientace, o střední velikosti 0,12 mm  
muskovit   1       subangulární klasty s mírnou sféricitou, o střední velikosti 0,09 mm  
plagioklas         sericitizovaný  
turmalin   1        
zirkon   1        
živce   6       K-živec, omezeně plagioklasysubangulární až angulární klasty s nízkou sféricitou, o střední velikosti 0,15 mm, sericitizované