Czech Geological Survey
 
Trade name: korolupské gabro

Mineral % cca % od % do Description
amfibol         Radiálně uspořádané agregáty kolem olivínu.  
apatit         akcesoricky  
biotit         sekundární  
granát          
ilmenit          
křemen          
magnetit          
olivin         Bývá rozložený, kelyfitické obruby složené z radiálně uspořádaných agregátů amfibolu.  
plagioklas         labradorit až bytownit  
pyrhotin          
pyroxen          
titanit         akcesoricky