Czech Geological Survey
 
Trade name: diabasový tuf

Mineral % cca % od % do Description
analcim         Čirá zrna nepravidelného tvaru s nevýraznou štěpností.  
chlorit         Hnědavý chlorit tvoří (místy spolu s kalcitem) výplně mandlí, radiálně uspořádaný.  
kalcit   40       Kalcit tvoří tmel mezi drobnými nepravidelně omezenými úlomky bazaltu a madlemi, místy tvoří jejich výplň spolu s chloritem.  
olivin         Pokud je přítomen, tvoří alterované vyrostlice až 1mm velké s charakteristickými krystalovými tvary.Jsou přeměněny na chlorit a na kalcit.  
plagioklas         Tvoří buď tenké lišty, nebo není přítomen vůbec.  
pyrit         V akcesorickém množství.