Czech Geological Survey
 
Trade name: malnický řasák

Mineral % cca % od % do Description
glaukonit     7   10   většinou zaoblená zrna s mikrozrnitou strukturou, průměrná velikost kolem 0, 55 mm, max. 0,8 mm. Glaukonit proniká i do trhlin v zrnech křemene a podél štěpných trhlin v lupíncích muskovitu  
křemen     20   30   klastická zrna křemene jsou často velmi dobře opracovaná, jsou rozmístěna nepravidelně v matrix, hromadí se do shluků, z velké části bez vzájemných kontaktů ( bioturbace ? ), průměrná velikost zrn 0,35 - 1,3 mm.Část hrubých zrn je přelomena ( strukturní inverze ).  
muskovit     ,5   1   protáhlé lišty,štěpné trhliny, někdy proniknuté glaukonitem  
živce     ,5   2