Czech Geological Survey
 
Trade name: bernartický hadec
Quarry Name: Bernartice
Region: Středočeský
District: Benešov
Cadastre: Borovsko
Map: 23121 - Čechtice
Quarry Description: Lom je situován v jižní části serpentinitového tělesa, největšího hadcového tělesa na české straně Českomoravské vrchoviny. Naprosto převládající složkou ložiskové výplně je zelenočerný jemnozrnný serpentinit, který vznikl metamorfózou ultrabazické vyvřeliny. Makroskopicky se jedná o zelenošedou horninu se smyčkovou strukturou, tvořenou relikty olivínu a tremolitem. Těží zde firma Bernartice firma SHB, s.r.o. (https://kamenolombernartice.cz)