Czech Geological Survey
 
Trade name: vápenec z Černé v Pošumaví
Quarry Name: Bližná u Černé v Pošumaví
Region: Jihočeský
District: Český Krumlov
Cadastre: Černá v Pošumaví
Map: 32233 - Černá v Pošumaví
Quarry Description: Stěnový lom východně od silnice Černá v Pošumaví - Bližná, založený v z. svahu vrchu Vápenný. V okolí řada opuštěných vápencových lomů, historický význam mají vápencové lomy v blízkosti obce Muckov zajímavé tzv. komorovou těžbou, po níž zůstaly tzv. Muckovské jeskyně. Zdejší kámen se těží pro drcené kamenivo, pro výrobu mletého hnojivého vápence, ale bilanční zásoby byly schváleny i jako stavební kámen.